Yhdistyksemme

 

Suur-Salon JHL toimii edistääkseen jäsentensä edunvalvontaa ja ammatillista yhteistoimintaa työpaikalla - unohtamatta kuitenkaan virkistystoimintaa.

 

Jäsentemme edunvalvonta on yhdistyksemme tärkein tehtävä ja siitä huolehtii ja vastaa hallitus. Käytännön toteutuksessa tärkeässä roolissa on pääluottamusmies yhdessä ammattialakohtaisten luottamusmiesten kanssa.

Suur-Salon JHL ry 087 kuuluu jäsenenä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:een.

JHL on vaikutusvaltainen ja moniammatillinen ammattiliitto.

Sopimustoiminnan lisäksi JHL edistää jäsentensä ammatillista ja yhteiskunnallista asemaa toimimalla yhteiskunnallisena vaikuttajana. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö on JHL:lle suoraa yhteydenpitoa keskeisiin yhteiskunnallisiin päättäjiin kunnissa ja valtakunnallisesti.
JHL osallistuu lainsäädännön ja uudistusten valmisteluun työryhmissä, antaa lausuntoja ja ottaa kantaa.

Liitto nostaa esiin jäsentensä näkemyksiä, kysymyksiä ja kehittämisehdotuksia sekä viranomaisvalmisteluun ja päättäjille että julkiseen keskusteluun. JHL osallistuu aktiivisesti lainsäädäntötyöhön jo valmisteluvaiheessa. Näin se pääsee vaikuttamaan siihen, että henkilöstön näkemystä kuullaan ja se myös otetaan huomioon.

Yhdistys taas toimii yhdistyksen ja liiton sääntöjen sekä päätösten mukaisesti jäsentensä palvelussuhteiden ehtojen ja työolosuhteiden parantamiseksi heidän ammatillisten, oikeudellisten ja yhteiskunnallisten etujensa ja oikeuksiensa edistämiseksi ja laajentamiseksi sekä heidän yhteiskunnallisten valmiuksiensa parantamiseksi.