Puhtauspalvelualan verkosto

Verkosto kokoontuu kaksi kerran keväällä ja kaksikertaa syksyllä.
Verkoston tapaamiset on koettu tärkeäksi, jotta alan ammattilaiset voivat tavata
toisiaan, vaihtaa kokemuksiaan ja erilaisia käytänteitä, joilla ammattialatoimintaa voidaan kehittää ja lisätä ammatillista osaamista.

Yhdistyksestämme ammattialaverkostoon kuuluvat

Niina Nieminen, Salon kaupunki

Mervi Nyberg, Salon tk

Päivi Söderberg, SSKKY