Suur-Salon JHL ry 087 70-vuotta 7.11.2014

Suur-Salon JHL ry 087 täytti 70-vuotta 7.11.2014

 

Yhdistyksen juhlat pidettiin Salohallissa 7.11. Yhdistyksen puheenjohtaja Satu Parttimaa toivotti kutsuvieraat ja jäsenet tervetulleeksi tilaisuuteen. Parttimaa kertoi myös yhdistyksen historiasta ja yhdistyksen perustava kokous pidettiin 6.11.1944 Salon Kauppalassa ja yhdistyksen nimeksi hyväksyttiin Salon viran- ja toimenhaltiain yhdistys ry 87. Vuonna 1960 nimi muuttui jälleen kun Salon Kauppalasta tuli kaupunki. Nimi muuttui Salon kaupungin viranhaltiat KTV ry 87. Nykyinen nimi otettiin käyttöön 2005.
Yhdistyksen historiassa tapahtui fuusio syksyllä 2008 ,kun Halikon seudun yhdistys ja Perniö Särkisalon JHL ry liittyi yhdistykseen. Yhdistyksen jäsen määrä on 1620 jäsentä ja yhdistyksen tärkein tehtävä on edunvalvonta myös tulevinakin vuosina.

Liiton puheenjohtaja Jarkko Eloranta oli tilaisuuden juhlapuhujana. Hän otti puheessaan kantaa kunnissa ja koko julkisella sektorilla tapahtuviin rakennemuutoksiin. Hän mainitsi myös, että liian helposti turvaudutaan kunnissa lomautuksiin ja ulkoistamiseen. Henkilöstöä on arvostettava paljon nykyistä enemmän. Tarvitsemme aitoa halua löytää uusia yhteisiä ratkaisuja talouden ja toiminnan ongelmin, jotta halutut hyödyt saavutetaan.  Puheessa mainittiin myös JHL kärkihankkeet sekä järjestäytymisen tärkeys työpaikoilla. Kiitokset ja onnittelut saivat yhdistys, yhdistyksen jäsenet ja aktiivi toimijat.

Jarkko Eloranta jakoi JHL:n kultaisen kunniamerkin ja SAK:n kultaiset kunniamerkit yhdessä yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtaja Sanna Pihakiven kanssa.

Kiitollisuuden osoituksena järjestömme hyväksi tekemästä arvokkaasta työstä on Julkisten ja hyvinvointialojen liiton hallitus nimennyt Marjo Ekmanin liitomme kunniajäseneksi, hänelle luovutettiin kultainen kunniajäsenmerkki yli 20-vuoden yhtäjaksoisesta aktiivitoiminnasta.

Tunnustukseksi toiminnasta ammattiyhdistysliikkeen hyväksi SAK:n kultaisen merkin saivat Marjo Ekman Riitta Helasjärvi ja Nina Toivonen.

Yhdistys lahjoitti JHL:n keskustoimistolta samansa juhlarahan Salon kaupungin nuorisopalveluille ennalta ehkäisevään toimintaan.

Tilaisuudessa nautittiin hyvästä ruuasta, juotiin kahvit ja tanssittiin Esterin tahdissa.

Yhdistyksen 70 vuotis juhlat Salohallissa 7.11.2014
Alkumaljat odottavat juhlavieraita
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi juhlatilaisuuden
JHL puheenjohtaja Jarkko Elorannan juhlapuhe
Yhdistyksen juhlassa SAK:n kultaiset kunniamerkin saivat kuvasta vasemmalta oikealle Nina Toivonen, Riitta Helasjärvi ja oikealla oleva Marjo Ekman. Marjo Ekman sai myös JHL kultaisen kunniajäsenmerkin yli 20 vuoden yhtäjaksoisesta aktiivitoiminnasta.
Yhdistyksen saama JHL juhlaraha 400€ myönnettiin Salon Kaupungin Nuorisopalveluille.