Historia

Ensimmäinen yhdistyksen perustava kokous pidettiin 6.11.1944 Salon kauppalassa. Yhdistyksen nimeksi hyväksyttiin Salon viran- ja toimenhaltijain yhdistys ry 87. Toiminnassa palkkauskysymykset näyttelivät huomattavinta osaa tällöinkin. Paljon vaivaa tuottivat mm. sairaalan ja kauppalan keskusviraston henkilöiden palkat.

Varsinaisen edunvalvontatehtävän ohella yhdistys otti alusta alkaen ohjelmaan opiskelutoiminnan sekä vihteellisen harrastusfoorumin mm. 1945 perustettiin opintokerhotoimikunta. Yhdistyksessä on korostunut myös yhteenkuuluvaisuuden tunne ja solidaarisuus.

1960 Salo muuttui kauppalasta kaupungiksi ja tästä aiheutui yhdistyksen nimenmuutos Salon kaupungin viranhaltijat KTV ry 87:ksi.Yhdistyksen toiminnassa otettiin kantaa myös kansainvälisiin kysymyksiin.

1975 kirjattiin aikakirjoihin naisten vuodeksi. Naiset koettiin työelämässä työvoimareservinä, jota voitiin käyttää hyväksi suhdanteiden mukaan, tällöin ei heidän työolosuhteisiinsa tarvinnut kiinnittää erityistä huomiota. Yhdistys otti tähän kantaa toimintakertomuksessaan mm...naisjäsenet muodostavat lukumääräisesti erittäin merkittävän tekijän KTV:ssa. Huomattavan osan palkkaeroista synnyttää se, että naiset toimivat eri ammateissa kuin miehet. Niitä tekijöitä, jotka ovat ominaisia töille ja tehtäville, joissa naiset toimivat, ei arvosteta riittävästi. Näin ollen palkkaerojen kaventaminen edellyttäisi työarvostuksen muuttamista eli vaikuttamista palkkarakenteeseen...

20.3.1983 sääntömääräisen kevätkokouksen asialistalla oli kohta "Alustava valmistelu kiinteistön hankkimiseksi yhdistykselle" Tällöin kokous myönsi toimikunnalle valtuudet tiedustella sopivan kokoista kiinteistöä yhdistykselle toimistotiloiksi. 24.2.1986 kokouksen päätöksellä hankittiin 20.3.1986 toimitiloikseen osakehuoneiston, joka käsitti 2 h + keittokomeron. Nykyisissä toimitiloissa, Turuntie 21, yhdistys on ollut vuoden 1997 alusta.

Toimistohenkilökunnan alaosaston perustamispäätös tehtiin syyskokouksessa 14.11.1985.

Veteraanijaosto perustettiin syyskokouksen päätöksellä 14.11.1990.

Yhdistyksen nimi muuttui marraskuussa 2005 Suur-salon JHL ry 087:ksi.